Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Aktualności » Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych”

2017-12-01 14:23

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymaćobowiązujący formularz oferty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. nr 117, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Cieszyna oraz na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.