Konkurs ofert na realizację zadania pn. Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli

Aktualności » Konkurs ofert na realizację zadania pn. Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli

2019-11-28 12:39

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn. „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli”, w okresie od 10 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli” – oferta”, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter. Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie 14.00.