Konsultacja społeczne dotyczące aktualizacji Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Aktualności » Konsultacja społeczne dotyczące aktualizacji Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

2019-10-11 09:27

Postępowanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza granicami zakładu PPG Cieszyn S.A., ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn.