Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

KONSULTACJE SPOŁECZNE – WYNIKI

Aktualności » KONSULTACJE SPOŁECZNE – WYNIKI

2020-04-23 10:08

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie Cieszyn lub jej jednostkom organizacyjnym.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie Cieszyn lub jej jednostkom organizacyjnym ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.125.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 marca 2020 roku, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Ślą. 2017 r., poz. 4208). Konsultacje trwały w terminie 6 kwietnia 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w trybie określonym w przytoczonej powyżej uchwale:

1) w „Wiadomościach Ratuszowych” Nr 7 z dnia 27 marca 2020 r.,

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w zakładce: Aktualności,

3) na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie , w zakładce: Tablica ogłoszeń.

Uwagi i opinie można było złożyć w formie:

1) elektronicznej , przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: umcieszyn@finn.pl

2) papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie , Rynek 1.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia w sprawie ww. projektu uchwały.