Konsultacje Społeczne Projektu Uchwały Krajobrazowej

Aktualności » Konsultacje Społeczne Projektu Uchwały Krajobrazowej

2019-05-07 15:09


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania oraz warsztaty:

wtorek 7.05, g. 16:30  - otwarte spotkanie informacyjne + dyskusja

środa 8.05 spotkania indywidualne na zaproszenia

czwartek 9.05, g.16:30 otwarte warsztaty dot. odczytywania zapisów uchwały

piątek 10.05, g. 9:00 – 12:00 i 14:00 – 17:00  otwarty dyżur – rozmowy indywidualne

 

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj. 

Opinie i uwagi można składać od 7 do 21 maja na adres: krajobraz.cieszy@gmail.com 

lub w biurze podawczym w Ratuszu lub na adres: urzad@um.cieszyn.pl