Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Aktualności » Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

2019-10-11 08:54

W terminie od 21 października do 31 października 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie

Każdy mieszkaniec Cieszyna będzie mógł zgłosić swoje uwagi i opinie w przedmiotowej sprawie z wykorzystaniem pisemnej ankiety. Formularz ankiety będzie dostępny w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1 pok. nr 103, na stronie internetowej Cieszyna, Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

Wypełniony formularz ankietowy będzie można złożyć osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, pok. nr 103 w godzinach  pracy tj. 7:00 do 15:00, przesłać na adres: Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszynie (brana będzie pod uwagę data wpływu) lub przesłać za pomocą środków  komunikacji elektronicznej na adres e-mail: cuw@um.cieszyn.pl

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie: https://um.cieszyn.pl (zakładka: aktualności), https://cieszyn.pl (zakładka: aktualności), https://bip.um.cieszyn.pl (zakładka: konsultacje społeczne).