Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Aktualności » Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

2019-10-11 09:11

KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

 

W terminie od 18 października do 28 października 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Każdy mieszkaniec Cieszyna będzie mógł zgłosić swoje uwagi i opinie w przedmiotowych sprawach w formie pisemnej złożonej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, a także elektronicznie na adres sport@um.cieszyn.pl z wykorzystaniem formularzy, stanowiących załączniki do zarządzenia Nr 0050.667.2019 oraz zarządzenia Nr 0050.669.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku. Projekty uchwał oraz formularze konsultacyjne dostępne są na stronie:

https://um.cieszyn.pl (zakładka:aktualności), 

https://cieszyn.pl (zakładka:aktualności), 

https://bip.um.cieszyn.pl (zakładka: konsultacje społeczne)