Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego

Aktualności » Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego

2019-05-22 09:32

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego

Informujemy, że zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 31 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.

Każdy mieszkaniec Cieszyna będzie mógł zgłosić swoje uwagi i opinie w przedmiotowej sprawie z wykorzystaniem formularza elektronicznego na adres: rdg@um.cieszyn.pl, bądź złożyć je w formie pisemnej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz).

 

Informujemy również, że od 16 maja 2019 r. trwają konsultacje społeczne ww. projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna, jako projektu aktu prawa miejscowego, z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje te zakończą się 10 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są tutaj.