KONSULTACJE SPOŁECZNE

Aktualności » KONSULTACJE SPOŁECZNE

2019-10-11 09:05

Burmistrz Miasta Cieszyna uprzejmie informuje, że w dniach od 18 do 28 października 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące uchwał Rady Miejskiej Cieszyna:

  • w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
  • w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.