KRAJOBRAZ CIESZYn – Jak widzisz reklamy w Cieszynie? PODSUMOWANIE

Aktualności » KRAJOBRAZ CIESZYn – Jak widzisz reklamy w Cieszynie? PODSUMOWANIE

2018-06-15 14:09

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące pierwszy etap konsultacji społecznych, na którym zostaną zaprezentowane wyniki badania opinii mieszkańców, w tym szczególnie przedsiębiorców, dotyczące oceny szyldów i reklam a także ogrodzeń oraz obiektów małej architektury, występujących w Cieszynie.

Po prezentacji wyników geoankiety oraz omówieniu diagnozy przestrzennej przewidziana jest dyskusja osób zainteresowanych tematem oraz warsztaty pozwalające wspólnie zastanowić się nad najlepszym rozwiązaniem zagadnień problemowych.

Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej w Oranżerii Zamku Cieszyn w dniu 21 czerwca w godzinach 17.30- 19.00.

Więcej informacji:

Strona internetowa Uchwały Krajobrazowej

www.facebook.com/uchwala.krajobrazowa.cieszyn