Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Laur Srebrnej Cieszynianki

Sprawy Miasta » Laureaci nagród » Laur Srebrnej Cieszynianki

2019
      Eugeniusz Raabe

2018:
      Jolanta Dygoś

2017:
      Marian Dembiniok

2016:
      Władysława Magiera

2015:
      Anna Gociek

2014:
      Halina Sajdok-Żyła

2013:
      Ryszard Mazur

2012:
      Ewa Jaślar-Walicka

2011:
      Władysław Sosna

2010:
      Krzysztof Nescior

2009:
      Wiktor Pieczonka

2008:
      Jan Herma

2007:
      Mariusz Makowski

2006:
      Jan Melcer

2005:
      Robert Danel

2004:
      Janina Kisza – Bruell

2003:
      Tadeusz Niwiński

2002:
      Rudolf Ramsza

2001:
      siostra Urszula Wyrozumska

2000:
      Władysław Oszelda

1999:
      Janina Marcinek

1998:
      Stefania Bojda, Józef Golec

1997:
      Maciej Krzanowski