Miejsce rekreacji sportowej, siłownia terenowa o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka, na terenie osiedla Bobrek - Zachód w Cieszynie

Sprawy Miasta » Budżet Obywatelski » Budżet Obywatelski na 2016 » Stan realizacji projektów » Miejsce rekreacji sportowej, siłownia terenowa o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka, na terenie osiedla Bobrek - Zachód w Cieszynie

  • Stan robót na dzień 2.09.2016 r.
    Stan robót na dzień 2.09.2016 r.
  • Stan robót na dzień 20.09.2016 r.
    Stan robót na dzień 20.09.2016 r.
  • Stan robót na dzień 27.09.2016 r.
    Stan robót na dzień 27.09.2016 r.

Nazwa zadania: Wykonanie miejsca rekreacji sportowej, siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka, na terenie osiedla „Bobrek – Zachód” w Cieszynie

 

Celem zadania było wykonanie na terenie osiedla Bobrek – Zachód w Cieszynie miejsca rekreacji sportowej – nawierzchni bezpiecznej dla siłowni terenowej. w postaci sześcioboku foremnego.

Na ww. terenie ustawione zostały urządzenia siłowe i aerobowe w ilości 9 sztuk (projekt nie obejmował zakupu przedmiotowych urządzeń).