Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Miejska Inicjatywa Działania - zaproszenie na spotkanie 27 marca

Aktualności » Miejska Inicjatywa Działania - zaproszenie na spotkanie 27 marca

2019-03-20 08:40

Miejska Inicjatywa Działania

Informuję, że w dniu 27 marca 2019 r. odbędzie się kolejne, trzecie spotkanie Lokalnego Partnerstwa w sprawie Miejskiej Inicjatywy Działań (MID) w ramach uczestnictwa Miasta Cieszyn w projekcie Partnerska Inicjatywa Miast (PIM).

Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, pok. 126.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu tych Mieszkańców Cieszyna oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy byliby zainteresowani włączeniem się w prace Lokalnego Partnerstwa nad opracowaniem MID dla Cieszyna.


II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Przemysław Major