Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Miejska Inicjatywa Działania - zaproszenie na spotkanie 7 stycznia

Aktualności » Miejska Inicjatywa Działania - zaproszenie na spotkanie 7 stycznia

2019-01-04 14:05

Miejska Inicjatywa Działania

 

Miasto Cieszyn uczestniczy w Partnerskiej Inicjatywie Miast (PIM), będącej jednym z projektów realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i dotyczy trzech obszarów tematycznych:

  • mobilność miejska,
  • rewitalizacja,
  • jakość powietrza.

Cieszyn uczestniczy w grupie miast, które zajmują się tematyką mobilności miejskiej.

Każdy samorząd miejski uczestniczący w PIM ma za zadanie utworzyć własny dokument pod nazwą Miejska Inicjatywa Działań (MID) opisujący ścieżkę dojścia do rozwiązania problemów swojego miasta oraz zawierający propozycje konkretnych rozwiązań i zadań.

Tworzenie MID jest oparte na współpracy samorządu miejskiego z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz mieszkańcami, w ramach tzw. Lokalnego Partnerstwa (LP).

Kluczowym zagadnieniem w pracach nad MID dla Cieszyna jest komunikacja miejska, ale również inne zagadnienia z szeroko rozumianej mobilności miejskiej (np. transport kolejowy, transport zbiorowy powiatowy, parkingi, ścieżki rowerowe).

Spotkanie Lokalnego Partnerstwa odbyło się 17 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z ideą Partnerskiej Inicjatywy Miast oraz dyskutowali na temat problemów związanych z komunikacją w Cieszynie.

W dniu 7 stycznia 2019 r. odbędzie się kolejne spotkanie Lokalnego Partnerstwa, podczas którego określone zostaną cele strategiczne i cele operacyjne MID. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o zadaniach, które należy zrealizować, aby rozwiązać zidentyfikowane problemy.

Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 126.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu tych Mieszkańców Cieszyna, którzy byliby zainteresowani włączeniem się w prace Lokalnego Partnerstwa nad opracowaniem MID dla Cieszyna.

 

II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Przemysław Major