Na rok 2015

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2015

  • Otwarte konkursy ofert

    na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2015 - termin do 14 stycznia 2015 r.

  • Otwarte konkursy ofert

    na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2015 - termin do 9 grudnia 2014 r.