Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

na rok 2016 z załącznikami

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Regulaminy » na rok 2016 z załącznikami

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoRegulamin_ofert_2016.pdf

na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2016

1179.91 KB2015-11-17 15:04
icoZalacznik_nr_1_do_Regulaminu.pdf

Karta oceny oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania

29.66 KB2015-11-17 15:15
icoZalacznik_nr_2_do_Regulaminu[1].pdf

Karta oceny oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu: polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

29.27 KB2015-11-17 15:14
icoZalacznik_nr_1_do_Regulaminu_-_2.pdf

Karta oceny oferty na wsparcie realizacji zadania z zakresu: kultury i sztuki, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia

29.86 KB2015-11-17 15:20
icoZalacznik_nr_2_do_Regulaminu_-_2.pdf

Karta oceny oferty na wsparcie realizacji zadania z zakresu: polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

29.41 KB2015-11-17 15:17
icoZalacznik_nr_3_do_Regulaminu.pdf

Karta oceny oferty z zakresu: kultury fizycznej – organizacja imprez oraz turystyki i krajoznawstwa

145.26 KB2015-11-17 15:22