na rok 2018

Organizacje pozarządowe » Programy wspólpracy » na rok 2018

Uchwała Nr XXXVIII/369/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018.