Na rok 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2018

Pliki do pobraniaRozmiarData
ico0050.79.2018,_zal_1,_oferta_do_realizacji_zadania.pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu polityki społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży

1295.47 KB2018-02-01 15:10
ico0050.15.2018.pdf

rawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn

573.77 KB2018-01-09 07:13
ico0050.816.2017[4].pdf

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

424.46 KB2018-01-02 09:27
ico0050.816.2017[5].pdf

Zarządzenie nr 0050.816.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2018

424.46 KB2018-01-08 15:43
ico0050.817.2017[4].pdf

w zakresie kultury i sztuki

405.90 KB2018-01-02 09:27
ico0050.817.2017[5].pdf

Zarządzenie nr 0050.817.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki na rok 2018

405.90 KB2018-01-08 15:47
ico0050.818.2017[2].pdf

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

387.77 KB2018-01-02 09:25
ico0050.818.2017[3].pdf

Zarządzenie nr 0050.818.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży na rok 2018

387.77 KB2018-01-08 15:50
ico0050.822.2017(1).pdf

Zarządzenie nr 0050.822.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez

3609.35 KB2018-01-08 15:51
ico0050.823.2017(1).pdf

Zarządzenie nr 0050.823.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo rekreacyjnych

5416.35 KB2018-01-08 15:51
ico0050.824.2017.pdf

Zarządzenie nr 0050.824.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2018

2846.66 KB2018-01-08 15:52
ico0050.825.2017.pdf

Zarządzenie nr 0050.825.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym na rok 2018

2269.71 KB2018-01-08 15:52
ico0050.826.2017.pdf

Zarządzenie nr 0050.826.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018

2500.59 KB2018-01-08 15:53
ico0050.827.2017.pdf

Zarządzenie nr 0050.827.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018

2265.33 KB2018-01-08 15:53
ico0050.828.2017.pdf

Zarządzenie nr 0050.828.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018

2153.28 KB2018-01-08 15:54
ico0050.830.2017[1].pdf

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

341.47 KB2018-01-03 14:51
ico0050.831.2017[1].pdf

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia

391.53 KB2018-01-03 14:51