Na rok 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na rok 2018

  • Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej

    Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty na konkurs wypoczynek letni 2018

  • Zarządzenie nr 0050.63.2018

    Zarządzenie nr 0050.63.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży