na rok 2019

Organizacje pozarządowe » Programy wspólpracy » na rok 2019

Uchwała Nr XLIX/523/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2019.