Nabór do GRDPP - Urząd Miejski w Cieszynie

Nabór do GRDPP

Organizacje pozarządowe » Nabór do GRDPP

      Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie

      Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

      Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, których terenem działalności jest gmina Cieszyn. Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Miasta Cieszyna dokona wyboru 6 osób, które zostaną powołane w skład Rady.

      Termin zgłoszeń upływa dnia 10.06.2016 roku o godz. 15.00. Zgłoszenia można przesyłać na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1.

Przeczytaj: Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoZalacznik_0050.259.2016_-_ogloszenie.pdf

Ogłoszenie o naborze do GRDPP

105.16 KB2016-05-20 08:20
icoZalacznik_0050.259.2016_-_zaproszenie.pdf

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

125.25 KB2016-05-20 08:20
icoZalacznik_0050.259.2016_-_zgloszenie.pdf

Zgłoszenie przedstawiciela

121.38 KB2016-05-20 08:20
icoZarzadzenie_nr_0050.259.2016.pdf

w sprawie ogłoszenia naboru do GRDPP

141.38 KB2016-05-20 08:20