Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Aktualności » Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

2020-06-15 16:16

Burmistrz Miasta Cieszyna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Cieszyn.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie Gminy Cieszyn,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI W RAMACH

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.