Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie klubu abstynenta

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Ogłoszenia o naborze » Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie klubu abstynenta