Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2020 rok

Aktualności » Nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2020 rok

2019-08-30 12:00

  
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Działając na podstawie § 2  Zarządzenia Nr 0050.521.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2020 rok zapraszam Mieszkańców Cieszyna do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2020 rok.
 
Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, który uzyskał dla swojego projektu pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców Cieszyna. Obok opisu zadania, wymagane jest określenie szacunkowego kosztu jego realizacji.
 
Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).
 
Dodatkowo należy załączyć mapy, szkice, ewentualnie posiadaną dokumentację techniczną.
 
Formularze zgłoszenia projektu oraz formularze kart poparcia dla projektu w wersji elektronicznej będą dostępne na stronie internetowej www.cieszyn.budzet-obywatelski.org  oraz w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 
W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszać można projekty inwestycyjne, remontowe, edukacyjne, integracyjne o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy budowa ścieżki rowerowej, małej architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego lub projekty integrujące społeczność lokalną (np. warsztaty, wydarzenia) itp.
 
Termin zgłaszania projektów:
Projekty należy zgłaszać od dnia 28.09.2019 r. do dnia 14.10.2019 r. w następujący sposób:
• elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej www.cieszyn.budzet-obywatelski.org,
• osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach pracy Urzędu,
• pocztą, na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”(decydować będzie data wpływu do Urzędu Miejskiego).
 
 
Serdecznie zapraszam mieszkańców Cieszyna do wspólnej pracy na rzecz naszego Miasta!
 
 
Gabriela Staszkiewicz
 
Burmistrz Miasta Cieszyna