Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Nagroda w Kulturze - przyjmowanie zgłoszeń

Aktualności » Nagroda w Kulturze - przyjmowanie zgłoszeń

2019-07-24 08:34
Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 sierpnia 2019 roku można zgłaszać Kandydatów do  Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody:

 1. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 2. Nagrodę może otrzymać artysta, twórca lub animator działający w różnych dziedzinach sztuki na podstawie oceny całokształtu dorobku lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
 3. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: instytucje kultury, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.
 4. Nagroda może być przyznana z własnej inicjatywy przez Radę Miejską.
 5. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
 6. W roku kalendarzowym przyznaje się jedną nagrodę.
 7. Wnioski zawierające: dane osobowe oraz opis dokonań kandydata przyjmuje Biuro Rady Miejskiej Cieszyna do 31 sierpnia każdego roku. Wnioski można składać w Punkcie Obsługi Klienta w budynku ratusza na parterze.
 8. Wnioski wstępnie analizuje Komisja Oświaty, Kultury i Sportu i przedstawia Radzie Miejskiej opinie co do przyznania Nagrody.
 9. Nagrodę przyznaje Rada Miejska Cieszyna.
 10. Nagrodzony otrzymuje również medal miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 11. Nagroda jest wręczana podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej lub przy innej stosownej okazji.
Internetowy link do przedmiotowej uchwały (Uchwala nr XVII/148/15 z 30.12.2015 można znaleźć na stronie www.um.cieszyn.pl w zakładce “Jak załatwić sprawę –> Wydział Kultury i Promocji”.