Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 września 2018 roku

Aktualności » O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 września 2018 roku

2018-09-20 10:43

Na podstawie nowelizacji Kodeksu wyborczego Rada Miejska Cieszyna dokonała nowego podziału Gminy Cieszyn na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania, który będzie obowiązywał od wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Aktualny podział obejmuje 4 wielomandatowe okręgi wyborcze, w których granicach wydzielono 20 obwodów głosowania.
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 września 2018 roku w sprawie informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego i w wyborach Burmistrza Miasta Cieszyna w dniu 21 października 2018 roku.