O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Aktualności » O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 sierpnia 2018 roku

2018-09-20 10:20

Na podstawie nowelizacji Kodeksu wyborczego Rada Miejska Cieszyna dokonała nowego podziału Gminy Cieszyn na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania, który będzie obowiązywał od wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Aktualny podział obejmuje 4 wielomandatowe okręgi wyborcze, w których granicach wydzielono 20 obwodów głosowania.
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszynie