Ogłoszenie o naborze do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Ogłoszenia o naborze » Ogłoszenie o naborze do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018

Ogłoszenie o naborze do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób potrzebujących -  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.