Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach "Bezpiecznej Akcji Lato"

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Ogłoszenia o naborze » Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach "Bezpiecznej Akcji Lato"