Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Aktualności » Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

2019-12-02 16:06

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2020 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z  art. 4 ust. 1 ustawy: