Opłata od posiadania psów

Jak załatwić sprawę » Wydział Finansowy - podatki, opłaty » Opłata od posiadania psów

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoUchwala_nr_XXX-315-04.pdf

w sprawie określenia wysokości stawek od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

57.34 KB2015-06-01 09:29
icoOswiadczenie_psy.pdf

Oświadczenie o udzielenie ulgi z tytułu opłaty od posiadania psa

80.32 KB2016-06-23 11:37
icoWykreslenie_psa.pdf

Wykreślenie psa z ewidencji

67.95 KB2016-06-23 11:37
icoZgloszenie_psa.pdf

Zgłoszenie psa do ewidencji

78.85 KB2016-06-23 11:37

Stawki i opłaty:

 1. budynek jednorodzinny  - 40,00 za pierwszego psa
 2. budynek wielorodzinnych - 45,00 za pierwszego psa
 3. we wszystkich budynkach z pkt 1. i 2.  po 50,00 zł za każdego następnego psa    
 4. stawki opłat, o którym mowa w pkt 1., 2. i 3. dla zamieszkujących samotnie w domach usytuowanych na odrębnych nieruchomościach:
 • emerytów i rencistów, którzy nie przekroczyli 65 roku życia, pod warunkiem, że renta lub emerytura stanowią jedyne źródło ich przychodów,
 • osób, które do dnia 31 marca roku podatkowego były bezrobotne, pod warunkiem złożenia w organie podatkowym zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzającego fakt bycia bezrobotnym wynoszą odpowiednio 20,00 zł i 22,50 zł pierwszego psa i 25,00 za każdego następnego psa.

      Na podstawie Uchwały Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2007 roku oraz Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz. U. nr 121 poz. 844 oraz Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006 roku), można starać się o udzielenie ulgi z tytułu opłaty od posiadania psa.

Ulga 50% - Stawka 20,00 zł lub 22,50 zł za pierwszego psa i 25,00 za każdego następnego:

 • Dla emerytów lub rencistów, którzy nie przekroczyli 65 roku życia, zamieszkują samotnie lub z współmałżonkiem emerytem lub rencistą i emerytura bądź renta stanowią jedyne źródło ich przychodu (należy dołączyć ksero legitymacji emeryta/rencisty)
 • Dla osób, które do dnia 31 marca roku podatkowego były bezrobotne – należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające ten fakt (ubiegać się o te ulgę można od dnia 1 kwietnia roku podatkowego)

Zwolnienia:

 • Dla osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, zamieszkujących samotnie lub z współmałżonkiem emerytem lub rencistą i emerytura bądź renta stanowią jedyne źródło ich przychodu (zwolnienie od jednego psa)
 • Jeśli pies został wzięty ze schroniska dla bezdomnych zwierząt (zwolnienie obowiązuje jeden rok od momentu zabrania psa ze schroniska)
 • Jeśli pies jest pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, w znacznym stopniu niepełnosprawnych) – należy dołączyć dokument stwierdzający niepełnosprawność
 • Jeśli pies jest utrzymywany w celu pilnowania gospodarstwa rolnego (po dwa zwolnienia na każde gospodarstwo rolne)"

Uwaga!!!

      Wszyscy właściciele psów zobowiązani są do zgłoszenia w organie podatkowym obowiązku podatkowego, w tym również osoby korzystające z ulg i zwolnień.

      W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego ( np. eutanazją zwierzęcia) fakt ten należy zgłosić na odpowiednim druku, który stanowi podstawę wykreślenia psa z ewidencji podatkowej.

Termin zapłaty:

      Jednorazowo do 31 marca każdego roku, jeżeli osoba posiadała psa przed upływem tego terminu, lub w ciągu 14 dni jeśli pies został nabyty po tym terminie, w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie, gdzie należy również zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące nabycia, sprzedaży, itp. Opłata jest wyższa dla mieszkańców budynków wielorodzinnych ze względu na większą uciążliwość dla otoczenia, natomiast niższa jest dla mieszkańców budynków jednorodzinnych. Ze zwolnień w opłacie od posiadania psa korzystają osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz rolnicy po dwa na każde gospodarstwo. Nie płacą opłaty osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe od 1 psa. Na okres roku zwolnione są z opłaty osoby, które wzięły psa z azylu. 50% stawki opłaty płacą samotnie zamieszkujący emeryci i renciści pod warunkiem, że renta lub emerytura stanowią jedyne źródło ich przychodów.

Sposób zapłaty:

      Wpłaty można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

Wpłaty można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach:

 • w poniedziałek od 8.00 do 16.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
 • od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
 • w piątek od 8.00 do 13.00 z przerwą od 11.00 do 11.15.

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r. ) oraz Uchwała Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności.

Uwagi:

      W Urzędzie Miejskim prowadzona jest ewidencja opłat wszystkich psów z terenu miasta Cieszyna i wydawane są numery ewidencyjne dla psów, które powinny być przypięte do obroży. Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Srebrna 2, pok. 2 , tel. (33) 479 42 83, (33) 479 42 85