Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Aktualności » Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2019-09-23 13:44

Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2019 roku mija termin uiszczenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkuje utratą zezwolenia. O nowe zezwolenie przedsiębiorca może starać się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, pokój 1 lub pod numerem telefonu 33 479 43 84.