Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Oświadczenie Burmistrz Miasta Cieszyna z 1.06.2020

Aktualności » Oświadczenie Burmistrz Miasta Cieszyna z 1.06.2020

2020-06-01 14:30

Informacja o likwidacji Towarzystwa Sportowego 1909 Piast Cieszyn dotarła do Władz Miasta ze strony internetowej klubu i sportowebeskidy.pl. Przypominam, że w mieście Cieszyn do teraz istniały 3 kluby piłkarskie:

  • TS 1909 Piast Cieszyn - biorący udział w rozgrywkach seniorów,
  • Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn - szkolący dzieci i młodzież,
  • Cieszyński Klub Sportowy Piast - szkolący dzieci, młodzież i biorący udział w rozgrywkach seniorów.

Miasto Cieszyn kładzie nacisk na rozwój sportu i rekreacji dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Sport seniorów jest wspierany w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych miasta.

Od początku kadencji odbyło  się kilka spotkań z władzami stowarzyszenia, podczas których były omawiane i rozwiązywane różne tematy i problemy takie jak: dostępność obiektów na treningi i mecze, organizacja obozów sportowych, umieszczanie reklam na obiektach, udzielanie i rozliczanie dotacji oraz możliwości prowadzenia rozgrywek w lidze okręgowej. Ostatnie spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia miało miejsce początkiem roku 2020. Władze stowarzyszenia brały aktywny udział w Cieszyńskiej Radzie Sportu przedstawiając wiele cennych pomysłów w zakresie np: cen wynajęcia obiektów czy programu rozwoju sportu w Cieszynie. Z inicjatywy stowarzyszenia zostało obniżonych 5 stawek za wynajem boisk piłkarskich w stosunku do pierwotnych propozycji na rok 2020.

Chciałabym zwrócić uwagę na kilka faktów:

  • Całość dotacji na konkursy na szkolenia sportowe dla wszystkich stowarzyszeń to
    w 2020 roku kwota 450 000 zł z czego 97 500 zł zostało przeznaczone na piłkę nożną.
  • Bezpośrednie wsparcie miasta dla TS 1909 Piast Cieszyn wynikające z konkursu  na organizację szkolenia sportowego wyniosło w roku 2020 -  22 500,00 zł. Wniosek dotyczył jednej drużyny seniorów.
  • Stowarzyszenie nie wzięło udziału w  dwóch innych konkursach dotyczących obszaru wsparcia sportu.
  • W okresie ferii zimowych 2020 roku stowarzyszenie współorganizowało 3 obozy sportowe na obiektach miejskich. Przedstawiciel stowarzyszenia zarezerwował także 4 terminy w trakcie tegorocznych wakacji letnich. 
  • W obiektach noclegowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, z których korzystają obozy sportowe, są ustalone niższe ceny za noclegi dla grup zorganizowanych.

Obiekty sportowe są cały czas dostępne dla wszystkich stowarzyszeń. Ubolewam, że nikt z władz stowarzyszenia nie podjął rozmów z nami przed podjęciem decyzji o likwidacji. Sport i rekreacja w mieście są jednym z priorytetów, a jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych jest przebudowa stadionu przy Al Jana Łyska.

Bardzo dziękuje Towarzystwu Sportowemu 1909 Piast Cieszyn za dotychczasową współpracę.

 

Gabriela Staszkiewicz

Burmistrz Miasta Cieszyna