Płatność za I kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualności » Płatność za I kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-03-22 22:00

Płatność za I kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.04.2017 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2017 r.

Wpłaty można dokonać w następujący sposób:

- na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu,

- na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.

 

Informacja nie dotyczy mieszkańców płacących w czynszu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za których należność jest regulowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 33 479 43 18, 33 479 43 17, lub na stronach internetowych: http://bip.um.cieszyn.pl/, http://um.cieszyn.pl/smieci/