Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Płatność za I kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualności » Płatność za I kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-04-12 07:46

Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.04.2018 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 r.

Wpłaty można dokonać w następujący sposób:

  • na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu,
  • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu.

Informacja nie dotyczy mieszkańców płacących w czynszu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za których należność jest regulowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 33 479 43 18, 33 479 43 17, lub na stronach internetowych: http://bip.um.cieszyn.pl/, http://um.cieszyn.pl/