Porządek obrad - XLII sesja Rady Miejskiej Cieszyna

Aktualności » Porządek obrad - XLII sesja Rady Miejskiej Cieszyna

2018-02-15 12:20

XLII sesja zwyczajna VII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna została zwołana na dzień 22 luty 2018 r.,
o godzinie 15:30 na sali sesyjnej Ratusza

Porządek obrad w załączniku.