Porządek obrad - XLVI sesji zwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna

Aktualności » Porządek obrad - XLVI sesji zwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna

2018-06-21 12:17

XLVI sesja zwyczajna VII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna została zwołana na dzień 28 czerwca 2018 r.,
o godzinie 13:00 na sali sesyjnej Ratusza

Porządek obrad w załączniku.