Powołania komisji konkursowej - Urząd Miejski w Cieszynie