Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Powołano zespół ds. polityki rowerowej w Cieszynie

Aktualności » Powołano zespół ds. polityki rowerowej w Cieszynie

2020-11-16 09:06

Burmistrz Miasta Cieszyna zarządzeniem z dnia 28 października powołała zespół ds. polityki rowerowej, którego zadaniem jest opracowanie polityki rowerowej wraz z standardami budowy i utrzymania infrastruktury rowerowej na terenie miasta.

Do zadań zespołu należy m.in.:

 • inicjowanie i opiniowanie koncepcji i projektów, w tym drogowych mających wpływ na lokalny i tranzytowy ruch rowerowy;

 • rekomendacja działań dotyczących tworzenia infrastruktury rowerowej oraz tras rowerowych, wraz ze wskazaniem priorytetów;

 • rekomendacja działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów;

 • promocja i edukacja w zakresie poruszania się rowerem;

 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z sąsiednimi gminami, w zakresie spójności działań związanych z tworzeniem infrastruktury rowerowej i tras rowerowych.

Powołany zespół pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego. Jego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie. W skład zespołu weszli zarówno pracownicy Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej czy Miejskiego Zarządu Dróg ale przede wszystkim przedstawiciele środowisk związanych z turystyką rowerową, których uwagi, opinie i znajomość dobrych praktyk z innych miast pozwoli realnie odpowiadać w Cieszynie na potrzeby rowerzystów – mówi Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.

W skład zespołu powołane zostały osoby których kompetencje, wiedza i dotychczasowa działalność wydaje się być gwarantem efektywnej pracy zespołu. Przedstawiciele strony społecznej w różnym okresie czasu zgłosili swoją chęć do współpracy z Burmistrzem w zakresie polityki rowerowej i jej rozwoju w mieście - dodaje Burmistrz Cieszyna.

W skład zespołu weszli:

 • Krzysztof Kasztura, I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna, przewodniczący zespołu,

 • Alicja Wlach – Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”

 • Jarosław Rozmer – Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”

 • Piotr Stokłosa - Rowerowy Cieszyn

 • Jacek Tomczyk 

 • Arkadiusz Skowroński, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,

 • Przemysław Kulawiec, Starszy specjalista wieloosobowego stanowiska ds. inwestycji i zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie,

 • Janusz Sikora, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach zespołu i zgłaszania swoich propozycji tematów, które zespól powinien podjąć. - Ewentualne zmiany w składzie będę dyskutowane w ramach  prac zespołu. Na spotkania będziemy zapraszam inne osoby np. fachowców z konkretnej dziedziny albo osoby, które chcą się podzielić swoimi propozycjami i uwagami – jesteśmy otwarci na szeroką współpracę - mówi Krzysztof Kasztura, przewodniczący zespołu, wiceburmistrz Cieszyna.

Zespół formalnie powołany został z końcem października. Nieformalne jego działania się rozpoczęły już w czerwcu, kiedy miała miejsce pierwsza wizyta studyjna w Jastrzębiu-Zdroju. Zespół jest odpowiedzią na realne potrzeby rozbudowy infrastruktury rowerowej w Cieszynie i odpowiedzią na sygnały płynące ze środowisk rowerowych. Jest także realizacją planów na tą kadencję Burmistrz Miasta Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz, która problematykę rowerową ma wpisana w swój program wyborczy.