Pożyczki na remont zabytków 2019

Aktualności » Pożyczki na remont zabytków 2019

2019-01-04 10:56Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek na remont obiektów zabytkowych z terminem spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umowy pożyczki.  O środki te mogą starać się właściciele i zarządcy nieruchomości zabytkowych znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Wnioski można składać do dnia 31.01.2019r. 


Więcej informacji:  szczegóły