Procedura wpisu do ewidencji obiektów

Jak załatwić sprawę » Biuro Promocji, Informacji i Turystyki » Procedura wpisu do ewidencji obiektów

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoWniosek_Cieszyn.doc

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

131.50 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_0050.840.2015.pdf

w sprawie opublikowanie w BIP informacji dotyczącej procedury wpisu do ewidencji

3100.93 KB2017-04-10 16:11
icoOpis_obiektu_-_Zal._2.doc

Załącznik nr 2 do wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

7756.50 KB2017-04-10 15:29

       Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).

Podstawa prawna:

       Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz 169).

Sprawę załatwia:

       Biuro Promocji, Informacji i Turystyki
       Rynek 1 - Ratusz
       e -mail: promocja@um.cieszyn.pl 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

       Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).

       Przedsiębiorca lub rolnik zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada.

Informacje na temat opłat:

       Postępowanie podlega opłacie 17,00 zł (wpis do ewidencji).

Forma załatwienia:

       Wpis do ewidencji.

Przewidywany termin załatwienia:

       Do 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Dostępność procedury:

       Biuro Promocji, Informacji i Turystyki UM w Cieszynie, Rynek 1, pok. 103, 104, Miejskie Centrum Informacji, Rynek 1, Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cieszyn

Uwagi:
  1. Na terenie Gminy Cieszyn ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Burmistrz Miasta Cieszyna.
  2. Dokumentację należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.
  3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Biura Promocji, Informacji i Turystyki o następujących zmianach:
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych