Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Przerwy wakacyjne w publicznych przedszkolach

Aktualności » Przerwy wakacyjne w publicznych przedszkolach

2020-06-10 13:12

Przerwy wakacyjne w publicznych przedszkolach zlokalizowanych na terenie Miasta Cieszyna w 2020 r. zostały ustalone w cyklach miesięcznych, tzn. część przedszkoli pełni dyżury w wyznaczonym miesiącu (lipcu lub sierpniu), a pozostała część przedszkoli w tym czasie ma przerwę w pracy.

Powyższe rozwiązanie podyktowane jest wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja oraz z 4 czerwca 2020 r., których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Wytyczne mówią między innymi o tym że:

  • ogranicza się liczbę dzieci w danej grupie,
  • liczba dzieci musi być dopasowana miedzy innymi do wielkości i charakteru pomieszczeń,
  • niewskazana  jest wymiana dzieci z różnych grup i przedszkoli,
  • do danej grupy powinni być przydzieleni ci sami nauczyciele oraz opiekunowie,
  • nie powinno dochodzić do kontaktu z pozostałym personelem danej placówki.

W przypadku wprowadzenia dyżurów 2 - tygodniowych, jakie miały miejsce w poprzednich latach, spełnienie tych wymagań jest niemożliwe. Zmieniał się cały czas skład grup i pracowali z dziećmi  różni nauczyciele, opiekunowie i personel.

Bezpieczeństwo dzieci i personelu jest dla nas priorytetem. Mamy świadomość utrudnień, za zrozumienie i wyrozumiałość rodziców dziękujemy.