Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Rady na odpady – zapraszamy!

Aktualności » Rady na odpady – zapraszamy!

2019-10-28 13:51

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza mieszkańców zabudowy wielolokalowej Cieszyna na bezpłatne warsztaty „RADY NA ODPADY” organizowane w ramach „Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020”, które odbędą się 2 grudnia i 8 stycznia.

2 grudnia 2019 r.

 • miejsce: SM „Cieszynianka”
 • sala konferencyjna: ul.Kossak – Szatkowskiej 6
 • godz. 17:00-19:00
 • liczba miejsc ograniczona

8 stycznia 2020 r.

 • miejsce: SM „Cieszynianka”
 • sala konferencyjna: ul.Hajduka 17
 • godz. 17:00-19:00
 • liczba miejsc ograniczona

Podczas pierwszej części spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, w tym ograniczanie użytkowania tworzyw sztucznych (nowe przepisy), wpływ odpadów na zdrowie i środowisko, segregacja i recykling odpadów, kompostowanie.

Druga część spotkania składać się będzie z zajęć praktycznych i wskazówek dotyczących segregacji odpadów. Podczas zajęć uczestnicy zyskają wiedzę na temat recyklingu poszczególnych surowców, sposobów unieszkodliwiania odpadów, nauczą się rozpoznawać znaki ekologiczne oraz ograniczać ilość odpadów (zwłaszcza z tworzyw sztucznych). Odbędzie się również pokaz wykonania „woskowijki” - jednej z metod zastąpienia plastiku materiałem wielokrotnego użytku.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod numerem telefonu 33 47 94 -273, -276, -278 lub mailowo: odpady@um.cieszyn.pl.

 

Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia 2019-2020

– edukujemy o odpadach

 

W ramach prowadzonej przez Gminę Cieszyn edukacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza mieszkańców Cieszyna do udziału w akcji edukacyjnej w ramach Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020. Działania, które zaproponowano podczas kampanii, dostosowano do każdej  grupy wiekowej. Celem całego pakietu inicjatyw edukacyjnych jest przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy  dotyczącej właściwego postępowania z odpadami wytwarzanymi w naszych gospodarstwach domowych, wskazanie jak wielki jest nasz udział w kształtowaniu środowiska, w którym żyjemy, a także - poprzez udział uczestników kampanii w części praktycznej warsztatów i seminariów – pokazanie, że odpady można wykorzystać np. do stworzenia czegoś nowego i praktycznego.

 

W ramach Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020 dotąd przeprowadzono akcje w postaci:

 • Pikniku Ekologicznego 2019, który zorganizowano w dniu 20 września 2019 r. na cieszyńskim Rynku. W pikniku uczestniczyło ok. 500 uczniów klas 1-4 cieszyńskich szkół podstawowych. Impulsem do organizacji tego wydarzenia była coroczna akcja „Sprzątania Świata - Polska 2019”, przebiegająca w tym roku pod hasłem „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”;
 • dwóch spektakli ekologicznych pn. KOLORY MIASTA zorganizowanych w dniu 16 października 2019 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, do obejrzenia których zaproszono łącznie ok. 900 dzieci klas 1-3 cieszyńskich szkół podstawowych;
 • seminarium dla nauczycieli cieszyńskich szkół, które miało miejsce  w dniu 22 października 2019 r.  w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W zajęciach uczestniczyło 13 nauczycieli, którzy zostali zaproszeni do wysłucha prezentacji nt gospodarki odpadami i nowych przepisów z zakresu zmniejszenia wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Seminarium obejmowało również część praktyczną, podczas której nauczyciele testowali różne scenariusze zajęć dla grup wiekowych, tak aby mogli je wykorzystać w swoich placówkach szkolnych;
 • warsztatów ekologicznych dla cieszyńskich przedszkoli, które przeprowadzono w październiku. Podczas zajęć przedszkolaki poznały podstawowe zasady segregacji odpadów oraz ozdobiły rysunkami własne torby bawełniane, które doskonale zastępują reklamówki z tworzyw sztucznych podczas zakupów.

W najbliższych miesiącach w ramach Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020 przeprowadzone zostaną działania w postaci:

 • cyklu warsztatów w cieszyńskich szkołach podstawowych od listopada 2019 do stycznia 2020 r. Zajęcia odbędą się w szkołach podstawowych w klasach 1-8. W zależności od scenariusza będą trwać 1 lub 2 godziny i obejmować grupy o liczebności 25-30 osób;
 • seminarium dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku zaplanowanego na 27 stycznia 2020 r.  Zajęcia zaplanowano na ok. 4 godziny, podczas których uczestnicy seminariów wysłuchają prelekcji m.in. w zakresie gospodarki odpadami popartej prezentacją multimedialną oraz będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych;
 • cyklu 5 seminariów dla mieszkańców Cieszyna. Podobnie jak słuchacze Uniwersytetu III Wieku,  uczestnicy spotkania wysłuchają prelekcji m.in. o gospodarowaniu odpadami w kraju, wpływu niewłaściwego gospodarowania odpadami na zdrowie i środowisko, ograniczeniu użytkowania tworzyw sztucznych (nowa dyrektywa UE). Druga część spotkania obejmuje zajęcia praktyczne. Terminy spotkań publikowane będą w Wiadomościach Ratuszowych, na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie spółdzielni mieszkaniowych.