Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Raport z konsultacji społecznych

Aktualności » Raport z konsultacji społecznych

2021-01-05 10:03

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Cieszyn lub jej jednostkom organizacyjnym ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.617.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawował Naczelnik Wydziału Finansowego.

Przeprowadzenie konsultacji wynika z uchwały Nr XVII/ 179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. woj. sł. z 2020 roku poz.3471).

Konsultacje trwały od 15 grudnia do 31 grudnia 2020 roku.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono zgodnie z trybem określonym w wymienionej wyżej uchwale na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i na stronie internetowej Cieszyna.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne formularze uwag i opinii w sprawie przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z 9 ust.4 załącznika do uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.