Regulamin i procedury wyłaniania laureatów wyróżnienia samorządów Ziemi Cieszyńskiej "Laury Ziemi Cieszyńskiej"

Jak załatwić sprawę »  Wydział Kultury i Promocji Miasta » Regulamin i procedury wyłaniania laureatów wyróżnienia samorządów Ziemi Cieszyńskiej "Laury Ziemi Cieszyńskiej"

Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłoszenia.

Rokrocznie, po ogłoszeniu naboru do 31 sierpnia danego roku, do godz. 15.00 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, parter) można zgłaszać kandydatów do lauru „Srebrnej Cieszynianki Miasta Cieszyna 2019".

Formularz zgłoszeniowy dostępny po ogłoszeniu naboru - czerwiec, regulamin "Laurów Ziemi Cieszyńskiej" oraz dodatkowe informacje uzyskać można:

  • w Biurze Rady Miejskiej Cieszyna (Rynek 1, II piętro, pokój 35, tel. 33-47-94-311 i 33-47-94-312, adres e-mail: biurorady@um.cieszyn.pl)
  • w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego (Rynek 1, I piętro, pokój nr 103, tel. 33-47-94-240 do 243, wr@um.cieszyn.pl)
  • w Cieszyńskim Centrum Informacji (Rynek 1, tel. 33-47-94-248, adres e-mail: mci@um.cieszyn.pl)
  • oraz pobrać z załącznika.