Regulamin udzielania Patronatu Burmistrza Miasta Cieszyna

Jak załatwić sprawę » Sekretariat Burmistrza Miasta » Regulamin udzielania Patronatu Burmistrza Miasta Cieszyna

      O Patronat Burmistrza Miasta Cieszyna mogą ubiegać się wyłącznie podmioty organizujące przedsięwzięcia odbywające się na terenie Miasta Cieszyna. Preferowane są inicjatywy o szczególnym znaczeniu i randze dla Miasta Cieszyna, mające istotne i pozytywne znaczenie dla jego wizerunku i promocji.

      W celu uzyskania Patronatu Honorowego, organizator powinien przesłać Wniosek o Patronat Burmistrza Miasta Cieszyna. Formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wniosek należy składać na adres: Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub w wersji elektronicznej na adres: patronaty@um.cieszyn.pl.

      Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Cieszyna powinien być złożony w Urzędzie Miejskim w Cieszynie nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia. Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu, bądź o odmowie przyznania Patronatu, przy czym za odpowiedź pisemną uważa się również odpowiedź wysłaną poczta elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

      Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Cieszyna, zobowiązany jest do zastosowania wytycznych w zakresie form promocji Miasta Cieszyna, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu. Przyznanie Patronatu zobowiązuje Organizatora do złożenia sprawozdania z realizacji imprezy zgodnie zasadami ujętymi w formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.

      Więcej informacji można uzyskać w załączonym Regulaminie i załącznikach.

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoZarzadzenie_nr_0050.713.2015.pdf165.22 KB2015-10-01 08:00
icoZalacznik_do_zarzadzenia_nr_0050.542.2015.PDF

Regulamin udzielania Patronatu Burmistrza Miasta Cieszyna

462.26 KB2015-10-01 08:00
icoZalacznik_nr_1_do_Regulaminu.doc

Wniosek o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta Cieszyna

53.00 KB2015-07-07 09:26
icologotypy.zip

Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu

29267.87 KB2019-01-15 07:46
icoZalacznik_nr_3_do_Regulaminu.doc

Sprawozdanie z wydarzenia objętego Patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna

28.00 KB2015-10-01 07:50