Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Rekrutacja - Aktywni seniorzy w Cieszynie

Aktualności » Rekrutacja - Aktywni seniorzy w Cieszynie

2018-02-26 09:52

Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie rozpoczął proces rekrutacji osób zainteresowanych uczestnictwem w trwałości projektu "Aktywni Seniorzy w Cieszynie".

W celu zapewnienia trwałości projektu "Aktywni Seniorzy w Cieszynie" prowadzone są działania mające na celu poszerzenie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób które ukończyły 60 lat, są zagrożone wykluczeniem społecznym, borykają się z problemem ubóstwa, niepełnosprawności oraz dla osób niesamodzielnych. Działania zapewniające trwałość Projektu realizowane są od 1 grudnia 2017 roku do 30 września 2018 roku na terenie Gminy Cieszyn.

Na dzień 26 luty 2018r. pozostało jedno miejsce wolne w zadaniu numer 1 oraz łącznie szesnaście miejsc w zadaniach numer 2 i 3.

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela MOPS w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Skrajna 19.