Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2020-/2021

Aktualności » Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2020-/2021

2020-03-20 08:31

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie: cieszyn.podstawowe.vnabor.pl w terminie 1 kwietnia 2020 r. od godz. 8:00 do 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00

Rekrutacja do szkół obwodowych

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIENastępnie wypełnione ZGŁOSZENIE należy wydrukować wraz z wymaganym oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata  i dostarczyć w wersji papierowej do szkoły. W szkole zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1,5-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania ZGŁOSZENIA i wymaganego oświadczenia o miejscu zamieszkania na adres mailowy szkoły. W tej sytuacji wypełnione i podpisane  ZGŁOSZENIE oraz oświadczenie należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów placówek są dostępny na platformie naborowej w ofercie szkół. Istnieje również możliwość ewentualnej konsultacji udzielanej wyłącznie telefonicznie.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu. Więcej informacji.