Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych na rok 2019/2020

Aktualności » Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych na rok 2019/2020

2019-05-16 12:53

Drodzy Rodzice przedszkolaków,

w dniu 26 kwietnia 2019 r. zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych do przedszkola, tym samym zakończyła się rekrutacja główna w cieszyńskich publicznych przedszkolach. Są jeszcze wolne miejsca.

Rekrutacja uzupełniająca do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzona od 17 do 29 maja 2019 r. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wolnych miejsc w publicznych przedszkolach.

Wnioski zgłoszeniowe wraz z załącznikami są do pobrania w każdym przedszkolu prowadzącym rekrutację uzupełniającą oraz na stronie internetowej www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl w tzw. plikach „do pobrania”. Rodzice składają wniosek bezpośrednio do dyrektora przedszkola, w którym wystąpiły wolne miejsca.

Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych będą prowadzone przez następujące przedszkola:

  1. P1 – dla 6, 5, 4 i 3 latków,
  2. P2 – dla 5 i 6 latków,
  3. P4 – dla 3, 4 latków i do oddziału integracyjnego dla 5-6 latków,
  4. P7 – dla 3 latków,
  5. P8 – dla 3 i 4 latków, 
  6. P16 – dla 3, 4, 5 i 6 latków,
  7. P17 – dla  3, 4, 5 i 6 latków, 
  8. P18 – dla  3 i 6 latków.

Wnioski aplikacyjne w rekrutacji uzupełniającej złożone po 29 maja nie będą rozpatrywane. Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola nastąpi 5 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 w poszczególnych przedszkolach.

 

Ważne: Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 określił dyrektor przedszkola i są one dostępne w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszeniowego do przedszkola. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów. Ponadto Komisja rekrutacyjna może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach. 

Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 17 czerwca 2019 r.  w poszczególnych przedszkolach.