Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Aktualności » Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

2020-05-19 08:16
Szanowni Rodzice 
 
W dniu 28 kwietnia 2020 r. zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych do przedszkola, tym samym zakończyła się rekrutacja główna w cieszyńskich publicznych przedszkolach. Są jeszcze wolne miejsca. 
 
Rekrutacja uzupełniająca do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona od 20 do 25 maja 2020 r. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wolnych miejsc w publicznych przedszkolach. Wnioski zgłoszeniowe wraz z załącznikami są do pobrania w każdym przedszkolu prowadzącym rekrutację uzupełniającą oraz na stronie internetowej www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl w tzw. plikach „do pobrania”. Rodzice składają wniosek bezpośrednio do dyrektora przedszkola, w którym wystąpiły wolne miejsca. 
 
Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych będą prowadzone przez następujące przedszkola:
a. Przedszkole nr 7 w Cieszynie, ul. Gen. Hallera 163  – dla 3 latków,
b. Przedszkole nr 9 w Cieszynie, ul. N. Bucewicza 25  – dla 3 i 4 latków,  
c. Przedszkole nr 16 w Cieszynie, Bielska 75 – dla 3, 4, 5 i 6 latków,
 
Wnioski aplikacyjne w rekrutacji uzupełniającej złożone po 25 maja nie będą rozpatrywane. Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola nastąpi 8 czerwca 2020 r. o godz. 8.00 w poszczególnych przedszkolach.
 
Ważne:
Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 określił dyrektor przedszkola i są one dostępne w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszeniowego do przedszkola. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów. Ponadto Komisja rekrutacyjna może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.  
 
Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 17 czerwca 2020 r.  w poszczególnych przedszkolach. 
Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 2-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.
 
W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania wypełnionego i  zeskanowanego wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami na adres mailowy przedszkola lub umieszczenie wypełnionego wniosku w skrzynce korespondencyjnej zawieszonej na zewnątrz przedszkola. Istnieje również możliwość ewentualnych konsultacji, które będą udzielane wyłącznie telefonicznie.
Adresy mailowe i numery telefonów przedszkoli prowadzących rekrutację uzupełniającą: 
a. Przedszkole nr 7 w Cieszynie - cieszynp7@vp.pl, tel. 781 985 129
b. Przedszkole nr 9 w Cieszynie - p9cieszyn@gmail.com, tel. 782 724 935 
c. Przedszkole nr 16 w Cieszynie - p-16cn@wp.pl, tel. 782 724 931.